MİSYONUMUZ
 
Çocuklarımızı, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği , kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda,çağdaş düşünceyi özümsemiş, modern yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış,güçlü ve mutlu  bireyler olarak yetiştirmek.
 
VİZYONUMUZ
 
Ülkemizde okul öncesinde  çağdaş eğitimi yakalayan, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan eğitim öğretim yaklaşımları ile akademik ve sosyal gelişimlerini sağlayan, öncü ve örnek bir okul olmak!