Çocuklarımızın yaratıcı,ileriyi görebilen, kendisinin ve çevresinde yaşananların farkında olan bağımsız bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacak bireyler olarak yetişebilmeleri için , anne-babalarla birlikte yürüteceğimiz  programlar  uygulanmaktadır.
 

  1. Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim program kapsamındaki konularına ek olarak çocuklarımızın   yaratıcılıklarını ve içinde yaşadıkları dünyayı keşfetme fırsatını yaratma,
  2.  Çocuklarımızın  gelişim düzeyi, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun olarak tek başına ve grup ile birlikte oynayabilecekleri etkinlikler oluşturma,
  1. Tematik yaklaşımla hazırlanmış  eğitim ortamlarında çocuklarımızın  yaratıcılıklarını geliştirebilme,
  2. Çocuklarımızın doğa-varoluşçu  zeka kapsamında yer alan ilgilerini ve yeteneklerini geliştirebilmek amacıyla bitki yetiştirme, deney yapma , araştırma ve inceleme yapmaya  yönlendiren uygulamalı eğitim-öğretim programları düzenleme,programlarımızın içeriğini oluşturmaktadır.
 
Eğitim programımız; çocukların erken çocukluk evresinde sosyal, bilişsel, psikolojik ve motor gelişimlerini destekleyen, çocuklarımıza temelinde oyun olan birbirinden eğlenceli ve eğitici deneyimleri kazandırmaktadır.