Okulumuzda küçük acil durumlar için revir mevcuttur.
İleri acil durumlarda, okulumuzda tanımlı panik butonu ile ambulans ve anlaşmalı özel hastaneye ulaşım vardır.