Erken Çocuklukta Duygusal Zekayı Geliştirmek Neden Önemlidir?
Duygusal zeka; kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati geliştirmesi ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi yetisi" dir.
Yaratıcılık bu yetinin gelişmesinde oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Duygusal zeka yaratıcılıkla beslenmektedir, küçük yaşlarda çocuklara sağlanan yaratıcılığı destekleyici aktiviteler bu nedenle önem taşımaktadır.

Duygusal zekanın 5 önemli öğesi vardır.


 1. Kendini tanımak→kendisini nasıl göreceğini,
 2. Duyguları idare edebilmekduyguların kontrolü ve kendini doğru ifade edebilmek
 3. Motivasyon →kendini harekete geçirmek
 4. Empati Başkalarının duygularını anlamak  
 5. Sosyal beceriler İlişkileri yönetmek, problem çözebilmek ve çatışmalara şiddete başvurmadan çözüm getirebilmek,
 
Okul öncesi çocukların temel ihtiyaçları ile duygusal zekanın özellikleri aynı amaca hizmet eder.
Bu nedenle çocuklar için hayatlarının ilk altı yılında edindikleri deneyimler, kurdukları ilişkiler ve öğrendikleri bir çok şey hayatlarının diğer dönemlerinde de onların gelişimlerini etkiler. Duygusal zeka da çocukların bu ilişkilerden ve deneyimlerden nasıl etkilendikleriyle doğru orantılı olarak gelişir ve şekillenir.

Neden Önemli,

 • Yüksek IQ çocuklarımızı okul birincisi yaparken, yüksek EQ grup lideri veya okul başkanı yapar.
 • Yüksek IQ çocuklarımızı gelecekte fizik profesörü yaparken, Yüksek EQ çocuklarımızı fizik Bölüm başkanı yapar.
 • Yüksek IQ çocuklarımızı gelecekte mali finans uzmanı yaparken Yüksek EQ çocuklarımızı finans şirketinin yöneticisi yapar.
 • Yüksek IQ çocuklarımızı gelecekte işe aldırır, Yüksek EQ  terfi ettirir.
 • Yüksek IQ çocuklarımızı üniversiteden başarıyla mezun ettirir,yüksek EQ hayatın doyumunu sağlar. •  
 •